Monday, March 18, 2013

Đưa người qua sông - Thuyên Huy

Đưa Người Qua Sông

Đưa người ta không đưa qua sông
Nửa ngỏ trúc xưa mấy cụm hồng
Nắng sau vườn nhỏ thưa vàng vỏ
Người có còn ta với người không?

Bước chậm để hồn theo tiếng xưa
Quanh ta đâu đó gió giao mùa
Bướm hoa rã cánh đêm trừ tịch
Người thấy đời ta buồn hơn chưa?

Hỏi khẻ lòng nhau trong mắt trong
Khúc thiên thai lỡ phím tơ chùng
Áo hoa xiêm áo giờ mộng tưởng
Người bỏ đi đời ta trống không.


Thuyên Huy