Sunday, April 18, 2021

Ba Mươi Tháng Tư Về Ngang Trà Võ - Thuyên Huy

 Ba Mươi Tháng Tư Về Ngang Trà Võ

Tưởng nhớ Nguyễn NH, người lính nằm xuống buổi sáng ngày 30 tháng Tư năm 1975. Ba Mươi tháng Tư người về Trà Võ

Đường đất mòn xin người nhẹ bước chân

Có bạn tôi đang nằm yên dưới đó

Quanh quẩn đây đây không có mộ phần

 

Hôm đó rừng cao su chưa thay lá

Quê nhà tôi trời cũng đã tàn xuân

Buông súng trận bạn tôi ngồi hóa đá

Nhìn xa xăm giữa khói lửa chập chùng

 

Anh ngồi đó anh gục đầu không nói

Mắt lưng tròng lòng nặng nổi hờn căm

Tôi đứng lặng nhìn anh không dám hỏi

Khóc theo anh cả trời đất tối tăm

 

Sửa lại chiến y bạc hoa dù đỏ

Anh khoát tay từ biệt bảo tôi đi

Hẹn gặp nhau cũng nơi này Trà Võ

Nếu một ngày nào đó mình có về

 

Xót xa lòng tôi bỏ ra đường lộ

Quay lại nhìn anh khuất hướng rừng sâu

Văng vẳng xa lẻ loi tiếng súng nổ

Quê tôi sáng hôm đó một trời sầu

 

Ba Mươi tháng Tư người về Trà Võ

Xin đốt giùm tôi mấy nén nhang thơm

Có bạn tôi đang nằm yên dưới đó

Cho một người đã đền nợ nước non

 

Thuyên Huy

Tháng Tư xứ xa nhớ quê nhà 2021

 

 

1 comment:

giao sinh nu said...

Những Tháng Ngày Khó Mờ Phai