Thursday, April 8, 2021

Nổi Buồn Tháng Tư - Thơ Xướng Họa - Thiết Bảng, Chu Hà & Cò mẹ 304

 NỖI BUỒN THÁNG TƯ

 

[1]    NỖI BUỒN THÁNG TƯ

 

Tháng Tư lại đến nghĩ thêm buồn

Cố quốc chạnh lòng lệ  đổ tuôn

Một trận cuồng phong tan khí dũng

Ba lần bão táp* nộ tâm cuồng

Bạo quyền vui sướng lo chôm chỉa

Thiên hạ khổ đau chẳng chịu buông

Năm tháng mõi mòn thân rách`nát

Tháng Tư lại đến nghĩ thêm buồn !

 

Thiết Bảng (20/3/21)

Chú thích:  * Ba lần đổi tiền đánh tư sản, đưa dân đi kinh tế mới.

 

[2]   NỖI BUỒN THÁNG TƯ

 

Cứ đến tháng Tư lại thấy buồn

Bạn bè ly tán đạn bom tuôn

Nhà tan cửa nát con xa mẹ

Pháo nổ rền vang khói lửa cuồng

Mấy trận lìa quê đồng ruộng bỏ

Thêm lần tỵ nạn của đành buông

Người xưa cảnh cũ giờ trong mộng

Cứ đến tháng Tư lại thấy buồn !

 

Chu Hà

 

[3]   QUỐC HẬN

 

Bốn sáu năm qua nhớ lại buồn 

Mỗi lần nhắc đến lệ trào tuôn 

Làm sao quên được ngày gian khổ

Cơm độn không no dạ cuống cuồng 

Quốc hận bảy lăm đời khốn khổ 

Miền nam nước Việt chẳng hề buông

Tháng tư nhớ lại lòng đau xót 

Cất bước mang theo cả nỗi buồn .

 

Cò mẹ 304 

No comments: