Saturday, February 22, 2020

Có Một Ngày Sông Cũng Biết Buồn - Thuyên Huy


Có Một Ngày Sông Cũng Buồn

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thương một con sông dài đi xa, rẽ nhánh chia đôi bớ Gò Dầu Hạ có tên Vàm Cỏ Đông

Rồi có một ngày sông cũng buồn
Con đò thôi chở nắng chiều buông
Bến xưa không còn người năm cũ
Người của nửa đời sông vấn vương

 
Từ đó trên sông thu sớm tàn
Bên này bờ vắng khách chờ sang
Bên kia bờ sông hiu hắt đợi
Tan tác bay xa những lá vàng

 
Rồi cũng từ đó gió trái mùa
Đầu sông vẫn chưa thấy người xưa
Cuối sông con nước xuôi dòng muộn
Xơ xác gầy lau sậy đong đưa

 
Rồi cũng có những sáng mưa dầm
Lặng thinh sông nhìn chốn xa xăm
Nghẹn ngào hỏi người nơi nào đó
Có biết cho sông đã khóc thầm

 
Dù biết rồi người sẽ không  về
Con đò vẫn còn có người đi
Buồn vui sông cũng về với biển
Xót xa gì những chuyến biệt ly

 
Thuyên Huy

No comments: