Friday, February 7, 2020

Nhân Quả - Thiết Bảng


NHÂN QUẢ
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trước thềm hiu hắt cánh hoa xuân

Mấy nụ hoa mai  nở thật gần

Bất chợt siêu vi* gây thảm họa

Đâu ngờ cúm độc,  chết đầy sân

Tập Bình hạ chỉ, người lây bệnh

Trung Quốc ươm mầm máu ngập chân

Vũ Hán* cơ trời hay khổ nạn

Đồ vương bá chủ kẻ vô thần!

 

Thiết Bảng

 
Chú thích:
Siêu vi: loại virus Corona, vũ khí hóa học giết người hằng loạt.
Vũ Hán: thủ phủ tỉnh Hồ Bắc ( Trung Quốc).

 
 
 

No comments: