Wednesday, June 9, 2021

Bỏ Nhớ Lại Đây - Thuyên Huy

 Bỏ Nhớ Lại Đây
 
Người đi bỏ nhớ lại đây

Mùa thu tàn sớm phố lây lất sầu

Cũng cơn mưa muộn ngang đầu

Đường xưa mất dấu chân xao xác ngờ

Vàng rơi lá đổ đôi bờ

Tóc buông dáng rũ cố chờ một mai

Một mai nuôi mộng đêm dài

Chập chờn hạnh phúc đếm ngày tháng qua

Trông về một cỏi trời xa

Đong đưa chốn đó cánh hoa bạc tình

 

Thuyên Huy

Tàn thu 2021

No comments: