Tuesday, June 15, 2021

Theo Về Nghe Tiếng Mưa - Thuyên Huy

 Theo Về Nghe Tiếng Mưa

Tặng người còn ở lại bên đó có tên một trong bốn mùa

 


Em theo tôi về nghe tiếng mưa

Tiếng mưa trời tháng Sáu sang mùa

Bên đường lá thay màu tàn Hạ

Phượng xao xác mềm giọt nước thưa

 

Đây góc phố chiều hôm tiễn em

Đêm về tôi thức trắng thâu đêm

Chong đèn ngồi đọc trang thư cũ

Tìm chút hương tình chăn gối êm

 

Từ đó mùa Thu đi rất xa

Còn gì một thuở mộng dưới hoa

Tiếng mưa rời rã dòng lệ muộn

Quán cốc đôi bờ ta với ta

 

Chợt tiếng mưa đi vào lãng quên

Ngậm ngùi hoa chết lặng bên thềm

Nhạt nhòa tóc vương sầu màu áo

Đong từng giọt buồn vào mắt em

 

Mưa có làm hồn em vấn vương

Thuở em bên người chiều tan trường

Tiếng mưa cũng tiếng mưa ngày cũ

Tiếng mưa trời tháng Sáu biết thương

 

Thuyên Huy

Mùa mưa không phải mưa tháng Sáu xứ lạ 2020

No comments: