Sunday, June 20, 2021

Vịnh Kiều - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa

THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 77- VƯỜN THƠ MỚI

Chủ đề: Vịnh Kiều

 


Bài xướng:

              

VỊNH KIỀU
 

Sắc nước hương trời số phận hiu
Thương cha sa bẫy bạc thân Kiều
Cầm kỳ nổi tiếng trang đài các
Thi hoạ xiêu lòng khách quí yêu
Ngang trái tình duyên sầu vạn nỗi
Éo le Tú- Sở khổ muôn điều
Đạm Tiên mách bảo đành cam chịu
Mãi tiếc đời mình cảnh oái trêu.
 

Kim Trân

kính bút

Họa 1:

              

VỊNH KIỀU
 

Đoạn trường mộ khúc đọc buồn hiu

Tài mệnh mà chi hại Thúy Kiều

Đạo hiếu vun tròn thương xót ruột

Chữ tình đành phụ nát lòng yêu

Cung đàn lỗi nhịp đầy oan trái

Phận số long đong khổ đủ điều

Trách bấy trời cao bày lắm cảnh

Phong trần đày đọa để người trêu .

 Chu Hà

 Họa 2:

       

VỊNH KIỀU


Trời bắt đọa đày phận hẩm hiu,
Chịu bao khổ nạn, đớn đau Kiều.
Đa tài bạc phước đầy oan trái,
Vì hiếu quên mình thật đáng yêu.
Từ Hải lầm mưu hờn một kiếp,
Tiền Đường mượn sóng gội bao điều.
Trăm năm trong cõi người ta ấy,
Cay đắng đoạn trường mệnh khéo trêu.

Minh Tâm

 

Họa 3:

            

KHÓC KIỀU

 

 

Hương sắc tài danh,  phận  hẩm hiu

Có ai không xót mảnh đời Kiều

Bán mình chuộc tội cha oan ức

Lỗi  hẹn thôi đành phụ bến yêu

Cung oán đầu non đàn lỗi nhịp

Duyên tình cuối nẻo khóc nghìn điều

Tiền Đường lối thoát nhưng còn nợ

Định mệnh đưa người cảnh trớ trêu!

 

Nguyễn Cang

 

Họa 4:

            

DUYÊN  PHẬN

 

Lầu xanh gác tía cảnh đìu hiu

Duyên phận trớ trêu của Thúy Kiều

Mỹ nữ cung đàn đầy oán hận

Giai nhân tài tử cũng thương yêu

Suốt đời thiên hạ đều khinh rẽ

Mãn kiếp người ta trách đủ điều

Ghen ghét chung chồng cùng số phận

U hoài trắc trở cảnh hoa trêu.

 

PTL

 

Họa 5:

            

BẠC  MỆNH

 

Dặm trường tủi phận cảnh buồn hiu

Bạc mệnh ai hơn cả Thuý Kiều 

Thi họa tinh thông nhiều bạn mến

Cầm kỳ vượt  trội khiến người yêu

Đắng cay thân xác nhiều oan trái

Chua chát lầu xanh đủ mọi điều

Mùi tục lụy mang đầy vị đắng

Trời xanh ghen ghét  bướm ong trêu !

 

Hương Lệ Oanh VA 

 

Họa 6:

            

BẠC MỆNH.

 

Má hồng bạc mệnh chuyện buồn hiu,

Số phận đa truân của Thúy Kiều.

Chuộc tội cho cha vì đạo hiếu,

Bán mình đón khách bội tình yêu.

Duyên lành đứt đoạn sầu bao mối,

Mộng ước tiêu tan khổ mọi điều.

Gửi gấm tâm tư vào khúc nhạc,

Than trời trách đất đọa đầy trêu.

 

Mỹ Ngọc.

Jun.17/2021.

 

  

No comments: