Wednesday, February 20, 2019

Ai Đành Quên Ai - vkp Phượng ngày nayAI ĐÀNH QUÊN AI 

 


 
Biển Cà Ná nước trong xanh
Ai nằm trên mõm đá gành trêu ngươi?
Phải chăng là mỹ nhân ngư?
Mượt mà tóc xõa chờ người phương xa?
Trách Ai quên chốn quê nhà
Sóng to bão lũ dật dà thân côi
Tình riêng nợ nước chia đôi
Người đi biền biệt kẻ vôi trắng đầu
Bến tình trôi dạt về đâu???

 

Bãi biển Cà Ná Xuân  Kỷ Hợi 2019
vkp phượng ngày nay

 

No comments: