Sunday, October 1, 2023

Từ Đó Phố Biết Buồn - Thuyên Huy

 

Từ Đó Phố Biết Buồn

 

Phố biết buồn từ độ em đi

Mùa thu từ đó cũng quên về

Ngỏ xưa lá vẫn xanh màu lá

Hạ đợi giao mùa phượng ngủ mê

 

Khách lạ hỏi mùa thu đến chưa

Người qua đường nói phố đang chờ

Đâu biết thu không về đây nữa

Không về nên trời cũng vắng mưa

 

Em đi mang theo cả tiếng mưa

Những tiếng mưa thu mới sang mùa

Lần em đến thăm chiều gác trọ

Đường em về vàng lá thu đưa

 

Chạnh lòng buồn khách lạ ra đi

Phố quen rồi những buổi chia ly

Thu có sang mùa nơi em đó

Hay cũng vì em mà quên về

 

Lặng lẽ một mình phố với tôi

Chờ em cũng chỉ là chờ thôi

Còn chăng một chút gì để nhớ

Tiếc gì phố cũng vắng thu rồi

 

Thuyên Huy

No comments: