Monday, November 13, 2023

Sài Gòn Của Tôi - Đặng Quang Tâm

 SAIGON CỦA TÔI

 


 


Saigon buổi sáng ngồi một mình

Cây cao đường vắng phố lặng thinh

Người phu quét lá gom từng lá

Chiếc lá vàng khô khóc nhục vinh

 

Saigon có cảnh đời oan trái

On oi chìm trong cuc b dâu

Bao cơn giông bão đầy tai hoạ

Cuốn hút đời nhau xuống vực sâu

 

Saigon thành phố quá nhiều xe

Chen lấn nhau qua những vĩa hè

Có kẻ sa cơ ngồi hát dạo

Miệt mài dù chẳng mấy ai nghe

 

Saigon Chúa Nhật buồn héo hon

Người đi kẻ ở mất hay còn

Tìm đâu trong dám đông người đó

Người bạn ngày xưa vẫn sắt son

 

Saigon có nỗi nhớ không nguôi

Chưa tiễn nhau đi vĩnh biệt rồi

Còn đây còn tiếng đời xuôi ngược

Và buổi hoàng hôn đang đợi tôi

 

ĐẶNG QUANG TÂM

14 Tháng 4-20

 

No comments: