Saturday, June 29, 2019

Đến Một Lúc Nào Đó - vkp Phượng tím


 
ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ

 
 
 
 
Đến một lúc nào đó
Tình yêu sẽ chơi vơi
Vì cảm thấy mệt mỏi
Bởi vòng xoáy cuộc đời!

Đến một lúc nào đó
Tình yêu như giọt sương
Nắng mang đi tất cả
Chỉ còn khúc đoạn trường!

Đến một lúc nào đó
Tình yêu thành tảng băng
Vì hai nơi xa cách
Xẻ đôi một vầng trăng!

Đến một lúc nào đó
Tình yêu đội nón đi
Lấy gì che mưa nắng
Giữa khung trời biệt ly!

Đến một lúc nào đó
Tình yêu mất hương say
Mặn nồng bị gió cuốn
Hai đứa đành buông tay!

Qua  rồi một thuở đắng cay
Tình yêu ngang trái sao hoài tiếc thương???

 

Saigon tháng 6/2019
vkp phượng tím

 

 

No comments: