Monday, June 17, 2019

Tưởng Nhớ Ông Lính Già - vkp người dưng cùng họ


TƯỞNG NHỚ ÔNG LÍNH GIÀ

 
Nhân ngày Quân Lực VNCH (19/6) và cũng gần đến ngày Hội Ngộ Liên Trường Tây Ninh (29/6/2019) Chợt Nhớ tới Ông Lính Già Chim Bói Cá

              

  
            

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hội Ngộ Liên Trường sẽ không còn gặp:
Ông Lính Già cựu học sinh Tây Ninh
Thiếu Tá quân chủng Thiết Giáp Bộ Binh
Hè vừa qua  đã xa rời cỏi tạm!

*
Sống lưu vong luôn trau dồi chất xám
Anh không để tàn tâm huyết nhạc thơ...
Chim Bói Cá ra đi quá bất ngờ
Bạn bè đồng đôị vô cùng thương tiếc!

*
Xưa... có lúc anh xôn xao cuồng nhiệt:
Tìm lại chính mình bên mái trường xưa
Khổ  nhọc chiến trường dầu dãi nắng mưa
Đêm thức trắng hành quân vùng đất Mũi...

*
Nay... đến lúc xóa tan bao hận tủi
Nợ nước non, ân oán đã đền xong
Chúc anh an vui nơi chốn Tiên Bồng
Thâm tình bè bạn nơi đây còn mãi!!!

 
Saigon tháng 6/2019
vkp người dưng cùng họ

No comments: