Saturday, June 15, 2019

Mừng Hội Ngộ Liên Trường Tây Ninh 2019 - Nguyễn Cang


MỪNG HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH 2019

(Nam Cali) 


Năm nay tháng sáu họp liên trường
Hội ngộ bạn bè khắp bốn phương
Xa cách bao năm người mỗi ngã
Ai ngờ gặp lại bạn thân thương

 
Từ độ chia tay mùa phượng đỏ
Thời gian như nước chảy qua cầu
Bể dâu tan tác sầu  ly  biệt
Vẫn nhớ trong lòng dạ khắc sâu

 
Thầy cũ giờ đây được mấy người?
Vui cùng con cháu hoặc tàn rơi
Trần gian có mấy ai trường thọ?
Còn lại đong đưa sắp viếng  trời!

 
Bạn cũ ngày xưa chung lớp học
Việt Nam vài đứa được sang chơi
Ngày xưa tóc xõa bờ vai nhỏ
Nay đã  phai tàn trắng tựa vôi!

 
Mai mốt gặp nhau mình bỡ ngỡ
Mừng vui không thốt được nên lời
Để rồi tan tiệc người đôi ngã
Hẹn đến mùa sau gặp lại thôi!

 
Nguyễn Cang (June 9, 2019)

 

 

No comments: