Wednesday, June 26, 2019

Tình Yêu Không Bao Giờ Muộn - vkp Phượng ngày nay


 TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ MUỘN

                                    

                    
Buồn thương tiếc chuyện ngày xưa
Khi anh mười tám em vừa tròn trăng...

 
*Yêu đương giờ có muộn chăng?
Tuổi em bảy sáu, anh gần tám mươi
Em nơi đây anh xứ người
Tình xa vạn dặm đổi dời được đâu!
Sá chi ngăn cách sông sâu
Biển xô sóng dữ bạc đầu tả tơi
Núi rừng thăm thẳm mù khơi...
Cớ sao lại sợ tiếng đời thị phi?

 
*Không đành chịu cảnh phân ly
Bấy nhiêu chưa đủ khắc ghi tình già!
Khung tình yêu rộng bao la
Dù không chung một mái nhà vẫn yêu...

 
*Trăm năm nhớ mãi một điều:
Tình yêu càng muộn càng nhiều đắm say!!!

          
Saigon tháng 6/2019
vkp phượng ngày nay

No comments: