Monday, July 1, 2019

Chưa Lần Về Long Thuận - Thuyên Huy


Chưa Lần Về Long Thuận

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thương thì thương Long Thuận mà nhớ thì nhớ Bến Cầu ngày vừa mới biết buồn

Lâu lắm rồi chưa lần về Long Thuận
Từ ngày đường dong ruỗi kiếp tha hương
Con rạch cùn mùa này mùa bông súng
Đêm mưa dầm văng vẳng tiếng ễnh ương

 
Xơ xác nghèo bến đò bờ vàm cũ
Cô lái xưa chắc đã bỏ mái chèo
Đường làng chiều còn tím màu Sim nở
Hay vắng người hoa cũng nhớ buồn theo

 
Sân đình làng vẫn hai mùa mưa nắng
Góc Mai già cũng nụ muộn tàn xuân
Cổng nhà ai có còn hoa trăng trắng
Một lần qua chân bước ngập bước ngừng

 
Một sáng thu trời chớm se thắt lạnh
Bên hiên nhà không ai đếm lá vàng
Tả tơi rơi lá chết hồn bỏ nhánh
Người đi rồi tôi từ đó lang thang

 
Bao nhiêu năm chưa lần về chốn cũ
Thương Long Thuận nhưng cứ nhớ Bến Cầu
Trời ở đây mưa dầm mưa cứ đổ
Chưa kịp vui sao vội phụ lòng nhau

 
Thuyên Huy
Wodonga lưng chừng giữa thu 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: