Monday, July 22, 2019

Nhớ Trường Xưa Lối Cũ - vkp Phượng tím


NHỚ TRƯỜNG XƯA LỐI CŨ

 


 Tây Ninh Trung Học ngày xưa
Tan trường bốn hướng đón dưa nhau về:
Thanh Điền cây trái xum xuê
Long Hoa chợ Đạo đam mê chay trường
Xuôi về Qui Thiện hiền lương
Bàu Năng Suối Đá rẽ phương Chà Là
Bao năm bão táp phong ba
Phượng tàn, kẻ mất, Người xa dặm ngàn
Nhớ hoài Mưa Đêm Cẩm Giang
Bài  thơ nhạc như thở than ngậm ngùi
Bến Kéo thuyền bè tới lui
Dây neo dứt đoạn ai xui lỡ làng!
Trở về trường cũ hoang mang
Tìm đâu thấy bóng dáng chàng tình si
Bám theo gót nhỏ nàng đi
Đường qua Giếng Mạch quên chi một lời?
Bến Cầu xa tít ai ơi
Qua phà đến lớp... không lơi học hành
Chiến tranh leo thang rất nhanh
Bỏ trường bỏ bạn Người thành quân nhân
Bặt tin hơn bốn mươi năm
Giờ Người quay lại… lòng thầm quặn đau
Mi cay mắt ướt lệ trào!!!

 
Saigon tháng 7/2019
vkp phượng tím

No comments: