Friday, July 5, 2019

Nhặt Hoàng Hôn Pha Màu Mực Cũ - Thuyên Huy


Nhặt Hoàng Hôn Pha Màu Mực Cũ

 
 
 Tôi nhặt hoàng hôn ở cuối đường
Pha màu mực cũ để mà thương
Trang giấy học trò mồng tơi tím
Là chút tình mơ chút vấn vương

 
Tan học đường về chung lối đi
Bên nhau mình chờ tuổi xuân thì
Người nghiêng vành nón che mắt ướt
Sợ ngày nào đó khóc biệt ly

 
Tiếc nuối chiều buông giọt nắng sầu
Mưa trên  đầu phố thoáng mưa mau
Dài tay người khép đôi tà áo
Đuổi bóng hoàng hôn hun hút sâu

 
Ngày tháng buồn qua vội tuổi đời
Nhớ người tôi đếm lá vàng rơi
Nửa đêm trăng nép hờ bên cửa
Thu tiếc nuối tàn cây cỏ vui

 
Hôm tiễn người đi muộn nắng chiều
Trời sầu mực tím cũng buồn theo
Gởi chút tình mơ dòng lưu bút
Nghe gió thì thầm tiếng mắng yêu

 
Rồi có lần xa lắm tôi  về
Người đi tôi cũng bỏ mà đi
Nhớ trang lưu bút trên thềm cũ
Trách ai gây chi cảnh chia ly

 
Hứng giọt nắng rơi giữa chợ đời
Lệ pha màu mực phút chia phôi
Hoàng hôn cũng sẽ hoàng hôn nữa
Tôi khóc cho người hay khóc tôi

 
Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: