Friday, October 4, 2019

Lầu Thơ Năm Cũ Còn Đâu - vkp Phương tím


LẦU THƠ  NĂM CŨ CÒN ĐÂU  

Họa ý thơ Nguyễn Cang

VƯỜN CŨ NĂM XƯA 

Vườn trống còn đây đứng quạnh mông
Bùi ngùi trong dạ nhớ môi hồng
Dáng xưa mờ ảo màu hoa thắm
Hình cũ sáng trong mối cảm nồng
Má phấn hây hây đùa vạt nắng
Quần hồng tha thướt khuất ngoài song
Bàng hoàng tỉnh mộng tìm đâu thấy
Chỉ thấy trong tim khắc khoải lòng!

Nguyễn Cang (23/9/2019)

Họa ý:
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LẦU THƠ NĂM CŨ CÒN ĐÂU 
Hoang vắng Lầu thơ... cỏ minh mông
Tàn tạ héo khô cánh Phượng Hồng
Giàn trầu ngon đâu còn xanh lá
Hoa  Cau hương cũng hết thơm nồng
Phượng Ngày Xưa... cuối đời hận tủi
Phượng  Nay lẻ bạn  rũ bên song
Công Chúa Nhỏ hóa thân Phượng Tím
Đạm Phương thanh khiết vấn vương lòng!

 
Saigon tháng 10/ 2019
vkp phượng tím

No comments: