Saturday, October 12, 2019

Đôi Ngả - Nguyễn Cang


ĐÔI NGẢ
 
 
 
 
Đá vàng có lúc cũng xa nhau
Cay đắng đong đầy ngập bể sâu
Lỡ chuyến đò tình thôi cách biệt!
Ngăn niềm thương cảm biết bao sầu
Sông sâu rẽ nhánh đôi dòng ngược
Bể  vắng khơi nguồn tâm sự đau
Quay bước sang sông cơn sóng vỗ
Còn chi lệ đổ với dòng châu ?!

 Nguyễn CangHọa Bài Thơ “Đôi Ngả” – Nguyễn Cang

 
CHIM BÓI CÁ TÌM TRĂNG 
 Một lần gặp... mãi mãi lìa nhau
Đêm xuống không hề ngủ giấc sâu
Đếm đến triệu lần, chưa chợp  mắt
Thương vay khóc mướn, giải âu sầu...
Hồ sâu Bói Cá tìm Trăng rụng
Đỉnh núi chị Hằng xót dạ đau
Cố kiếm làm chi hình bóng ảo?
Tâm can thổn thức, lệ sa châu!

 

BIỂN HẸN NON THỀ 

 
Ngày xưa đó, chúng mình bên nhau
Câm nín nhưng tình mặn nghĩa sâu
Qúa nửa trăm năm đời cách biệt
Phần tư còn lại... thế gian sầu!
Non thề biển hẹn chìm sông nước
Đất khiến Trời xui xóa nỗi đau?
Anh bước qua đò về bến cũ?
Môi mềm mắt đổ giọt trân châu!

 
Vkp Phượng tím

 

No comments: