Saturday, October 26, 2019

Nhớ Vợ Hiền - Khôi Nguyên


Nhớ Vợ Hiền

 
Trời cao có thấu hỡi chăng ông
Tình cảm nào hơn nghĩa vợ chồng
Trước cách đôi ngày lòng thấy nhớ
Giờ xa vạn kỷ dạ hết mong
Chiếc giường gỗ Cẩm (1) nằm hiu quạnh
Cái gối hoa thêu lạnh tựa Đông (1)
Cách trở âm dương sầu vô vọng
Hẹn nhau tiên cảnh chốn non bồng.

 
Khôi Nguyên
(1) Tên vợ chồng

 

 

No comments: