Friday, October 23, 2020

Cở Bảo Đại Thua Xa - Nông Dân Nam Bộ

 Cỡ Bảo Đại thua xa


Năm nào cũng lũ lụt
Cứ đến hẹn lại lên
Cùng nhau ta cứu trợ
Cán bộ có số hên!

Năm sau hơn năm trước
Cứ thế chúng vái van
Hải ngoại lẫn trong nước
Giúp chúng nó giàu sang!

Giàu một cách dã man!

Vua chúa thời phong kiến
Liệu nhung lụa xa hoa
Có phần nào so sánh
Đám đầy tớ nước ta?

Giới vua chúa nước ta
Cỡ Bảo Đại thua xa
Bạo chúa thời trung cổ
Họa hoằn mới may ra!

Được phần nào tầm cỡ
Bầy đàn lũ rợ Hồ
Không phải dễ tưởng bở
Dám bán cả cơ đồ?

Ích Tắc Lê Chiêu Thống
Dám cuốc mã đào mồ?
Cùng lắm chỉ triều cống
Còn thua xa rợ Hồ!

 

Chính Hán tặc xâm chiếm nước ta!

Chưa hết, Hồ tặc còn sanh ra
“Độc Lập – Tự Do cái con c..” *
Họ hàng Hồ tặc cứ bay xa
Cha nào con nấy là dâm tặc!

Hậu duệ Hồ tặc vợ dăm ba
Vợ bé vợ lẻ gà móng đỏ
Chân dài người mẫu trả đô la
Ca sĩ vũ nữ có đủ cả!

Danh sách cứ thế trải dài ra
Hồ tặc sản sanh ra cẩu tặc
Cuối cùng quan thầy chúng rước qua
Bưng bô liếm đít là Hán tặc

Chính Hán tặc xâm chiếm nước ta!

*tiếng của trung tá công an Vũ Văn Hiến

 

Cát tặc – lâm tặc và Hồ tặc

Cát tặc gây sạt lở sông rạch
Lâm tặc gây thảm họa Tây Nguyên
Nhưng so ra thua xa Hồ tặc
Hồ tặc hủy diệt cả Rồng Tiên!

Cát tặc lâm tặc từ Hồ tặc
Cát tặc lâm tặc cũng giống rặc
Gây tang tóc thống khổ điêu linh
Đã là tặc thì như con c..ặc!

Thảm họa cho dân tộc Việt Nam
Chính là Hồ tặc đi theo giặc!

 

Nông Dân Nam Bộ

304Đen – llttm - YD

 

No comments: