Thursday, October 15, 2020

Gọi Nắng - Chu Hà

GỌI NẮNG

(Để chia buồn cùng các nạn nhân bão lụt miền Trung, VN)

 
Ươm nỗi nhớ ngồi đây ta gọi nắng 

Chiều dần trôi mây tủ phía hiên ngoài 

Ấm nước reo chi, bếp hồng tắt vội 

Gói mì vô tội, trách chợ đường xa  

Ngày đã sang sông, đêm chậm ghé nhà 

Bầy vịt đói nghếch mồm đang gọi cửa  

 

Thu đã úa còn đây dăm ba bữa 

Mới gọi cho con sóc chẳng thèm tha 

Thương nỗi nhớ đâm chồi đầy vất vả 

Gọi nắng về... ôi nắng! nắng ở đâu? 

Ngày lại ngày trời vẫn mãi mưa ngâu

Lá gục chết, vàng che bao mắt đỏ

 

Nghe giọt đắng lòng đau thương kẻ khó

Mùa nước to đập vỡ cuốn trôi sông

Xác dân oan trôi dạt vướng ven đồng

Bầy kên kên đậu chờ chia rỉa thịt

Những vành khăn tang trên đầu trẻ nít

Ánh mắt lạc thần, bàn chân run rẩy

Nước lên cao, nhà trôi... đâu còn thấy

Bàn tay đưa cố vói níu trời cao

Ai nghe chăng... cứu tôi với đồng bào!

Hòa dông bão nước gào theo gió thét

 

Đâu phải trời kia ít thương nhiều ghét

Bỡi đời là bể khổ hố lầm than

Từ kẻ khó cho đến cửa nhà quan

Rồi kết cuộc xuôi tay đều sẽ hết

 

Ươm nỗi nhớ ngồi đây nghe giá rét

Chiều dần trôi mây tủ phía hiên ngoài...

 

Chu Hà

 

  

No comments: