Wednesday, October 7, 2020

Thu Gọi Tên Người - Thuyên Huy

Thu Gọi Tên Người

Cho một người mà tên có mùa thu trong đó

 


Người đi từ buổi Thu về

Phố xưa ngơ ngẩn đường lê thê buồn

Dốc chiều chiều mịt mù sương

Nhà ai đâu tiếng đàn thương ca sầu

Hỏi người mình thật mất nhau

Tiếc hồn gối mộng mà đau một đời

Gọi Thu lần cuối tên người...

 

Thuyên Huy

Mt Macedon - chưa hẳn là mùa thu 2020

No comments: