Wednesday, October 14, 2020

Theo Em Chiều Xuống Phố - Thuyên Huy

 Theo Em Chiều Xuống Phố

 Theo em xuống phố chiều nay

Cầu Quan ba nhịp vẫn gầy dáng xưa

Muộn màng chút vạt nắng thưa

Ngỏ về Giếng Mạch áo vừa chớm xuân

Ngập ngừng muốn gọi thôi đừng

Mai bên đường cũng vàng ngần ấy thôi

Sông hững hờ phố chia đôi

Chợt em chậm bước bổng đời thấy vui

Quay đi bỏ lại ngậm ngùi

Áo em lùa nắng khép trời tan mơ

Chờ em tôi vẫn đứng chờ

 

Thuyên Huy

No comments: