Friday, September 15, 2023

Bài Thơ Dang Dở - Nguyễn Cang

 BÀI THƠ DANG DỞ

 

Bài thơ lục bát dở dang

Chiều nghiêng lá đổ gió mang Thu về

Ngỡ ngàng chợt tỉnh cơn mê

Lá rơi hàng xóm vỗ về ngoài hiên

Tóc em buông xõa vai hiền

Nay còn e thẹn trăng lên hẹn hò?

Cách chi một chuyến qua đò

Để ta đứng đợi âu lo chất chồng

Chiều tà nắng rớt bên sông

Bài thơ viết lỡ không mong kết vần

Mơ gì một kiếp phù vân

Xanh xao ngày cũ tấm thân đọa đày!

 

Nguyễn Cang (Sep. 14, 2023)

No comments: