Sunday, September 3, 2023

Mẹ Bên Đời Bông Súng - Nguyễn Đạm Luân

 Mẹ Bên Đời Bông Súng

 Mẹ một sương hai nắng

Áo bạc màu sớm trưa

Chèo xuồng con chở nặng

Bông Súng nở dầu mùa

 

Con lớn theo bông Súng

Và theo tiếng mẹ cười

Tan trường làng nhịp trống

Hiên khói bếp chiều rơi

 

Bông Súng chưa kịp nở

Mẹ mất bỏ con đi

Một sáng mưa dầm đổ

Bìm Bịp kêu nảo nề

 

Một mình mẹ ở lại

Con dong ruỗi chợ đời

Lất lây đường quan tái

Mang theo tiếng mẹ cười

 

Cũng sáng mưa dầm đổ

Con về lại nhà xưa

Đắp mồ bông Súng đỏ

Những cánh hoa đầu mùa

 

Ngoài vàm sương khói tỏa

Bìm Bịp kêu nước lên

Lặng lờ xuồng ai đó

Ngồi khóc nhớ mẹ hiền

 

Chim chiều kêu nảo nuột

Con rồi kiếp tha hương

Bông Súng chờ con nước

Thương biết mấy mẹ thương

 

Nguyễn Đạm Luân

Cho mẹ của một người 2023

No comments: