Friday, September 22, 2023

Trăng Thề - Nguyễn Cang

TRĂNG THỀ

 


Trăng rằm mười sáu trăng treo

Sao khuya rơi rụng hắt hiu trái sầu

Vẳng nghe chuông đổ nguyện cầu

Người đi biền biệt biết đâu mà tìm

Hồn đau thầm kín trong tim

Trăm năm biết có tơ duyên kết nguyền

Trần gian lắm nỗi truân  chuyên

Dang tay níu lấy con thuyền hư vô

Yêu người một thoáng Cố Đô

Trường Tiền gãy nhịp sóng xô nghìn trùng

Hoa tàn một kiếp phù dung

Nhấp ly rượu đắng cho xong muộn phiền

Chiều vàng nghe tiếng Đỗ Quyên

Tưởng rằng Thục Đế hồn thiêng gọi về

Thương người ngàn dặm sơn khê

Nửa đêm thức giấc bốn bề hư không

Phương trời viễn mộng còn trông

Trăng treo nửa mảnh nghe lòng vấn vương

Người đi luống những đoạn trường

Đường xa xa mãi hết phương tìm về

Chiều rơi xuống thấp chân đê

Đường xưa lối cũ trăng thề lẻ loi!


Nguyễn Cang ( Sep. 16, 2023)

  

No comments: