Wednesday, September 6, 2023

Ta Đã Tới Miền Tự Do - Nguyễn Cang

 TA ĐÃ TỚI MIỀN TỰ DO

(Ghi lại một thời nhiễu nhương sau cuộc đổi đời 1975)

 

Ta đã tới miền tự do đất hứa

Xứ Cờ Hoa gió lộng giữa đại dương

Xin chọn đây làm tổ quốc quê hương

Đem ý chí quyết tâm gầy sự nghiệp

 

Quê hương cũ vẫn một lòng tha thiết

Nay đành lòng phải bỏ nước ra đi

Đổi tự do không nuối tiếc điều gì

Để con cháu được đời đời bền vững…

 

 Thưở ấy dân Miền Nam điêu đứng

Tuổi học trò không cần nữa học hành

Từng lớp người đi kinh tế rừng xanh

Độc lập hỡi sao còn nhiều thống khổ

 

Đỉnh cao trí tuệ mặc tình “thi thố”

Họ tóm thâu quyền lực hết vào tay

Mặc cho ai than vắn lẫn thở dài

Người thành phố rời ngay nơi bản địa

 

Ngày chí tối dật dờ cơn bụng đói

Thương cho mình và cho cả tương lai

Nỗi niềm riêng biết bày tỏ cùng ai

Quê hương hỡi bao giờ trời lại sáng?

Nguyễn Cang ( Sep. 3, 2023)

 

No comments: