Sunday, April 15, 2018

Làm Sao - vkp Phượng tím & Thuyền Cứ Ra Khơi - Hồ Nguyễn


LÀM SAO

 

     
Bây giờ thơ đã cạn nguồn
Trả cho thiên hạ đấu trường thế gian
Từ cay đắng đến phũ phàng
Cả luôn thương nhớ ngập tràn tin yêu
Bảy lăm năm... nếm đủ điều
Nhưng tâm tư vẫn còn nhiều hoang mang
Làm sao níu kéo thời gian?
Làm sao nối lại không gian xa vời?
Để cùng dìu dắt ra khơi
Người chèo kẻ chống chơi vơi biển tình
Mộng du huyền ảo lung linh
Đắm chìm trong cỏi u minh vô hồn
Cau hương liên tiếp trổ buồng
Dường như thách thức với nguồn thơ văn
Bỏ đi thơ thẩn sao đành!!!

 
Saigon 10/4/2018 
vkp phượng tím

 
HỌA: THUYỀN CỨ RA KHƠI

Tôi biết làm sao đó hởi người,
Làm sao ai giữ được tươi vui.
Vần thơ đã cạn nguồn gieo hứng,
Cay đắng vây quanh xóa nụ cười

                           *
Tâm tư còn vẳng tiếng than van,
Mất khuất tim yêu khiến phủ phàng.
Níu kéo thời gian nay chẳng thể,
Cứ cho tim đập nhịp hoang mang.

                          *
Thuyền đã ra khơi bỏ bến rồi,
Còn tôi thơ thẩn chỉ mình tôi.
Xa rời níu kéo sao cho được,
Cứ để thuyền theo bước nổi trôi.

                         *
Lênh đênh sóng biển dập thành thuyền,
Tung tóe âu sầu ướt dáng duyên.
Chìm đắm u minh hồn hoãng loạn,
Cho chia đau xót vững tay thuyền!

                         *
Nay đã chia lìa dạ xốn xan,
Nhìn ai thuyền lướt khổ vô vàn.
Cầu xin Thượng Đế ban thêm sức,
Cho đến bên kia được khải hoàng.

HỒ NGUYỄN (13-4-18)

 

 

No comments: