Saturday, March 23, 2019

Bài Thương Muộn - Thuyên Huy


Bài Thương Muộn

 
 
 


Em kể tôi nghe đời xa xứ
Một sáng đầu thu lỡ chuyến đò
Tôi cũng nửa đời thân lữ thứ
Chút tình xin chẳng mấy ai cho

 
Mùa này quê em mùa sen nở
Làng tôi tàn phượng úa ngập đường
Lâu rồi em không về chốn cũ
Tôi tháng năm dài vẫn tha phương

 
Từ độ xa trường em thôi học
Đi cố mà quên chuyện tình đầu
Mưa chợt về ngang em bật khóc
Riêng tôi cũng có nỗi niềm đau

 
Cà phê giọt đắng như tình đắng
Quán vắng thưa người em với tôi
Lẻ bạn chim bên đường thờ thẩn
Đò qua hai đứa bỗng thấy vui

 
Rồi tôi theo em về chốn cũ
Bên nhau mình chung một chuyến đò
Xôn xao nắng rộn ràng trên phố
Chút tình giờ đã có người cho

 
Thuyên Huy

Mt Dandedong tàn hạ 2018

No comments: