Tuesday, May 7, 2019

Chủ Nhật Chiều Qua Phố - Thuyên Huy


Chủ Nhật Chiều Qua Phố

 Nhớ người con gái ở bên này phố, ngó qua nhà thờ Tây Ninh của những năm xa xưa tên K.L
 
 

 
Chủ nhật chiều qua phố
Mùa thu vẫn chưa về
Chuông nhà thờ quên đổ
Nắng níu áo người đi

 
Cũng bài tình ca cũ
Dốc quán nhỏ thưa người
Mưa chợt về đầu ngõ
Chưa có lá vàng rơi

 
Phượng rụng từng cánh úa
Hạ nấn ná sân trường
Người đi từ buổi đó
Cổng khép một lần thương

 
Đứng bên đường mà nhớ
Cũng chiều chủ nhật nào
Chủ nhật chiều qua phố
Hồn bối rối xôn xao

 
Con sáo hoang mỏi gối
Quỳ trên tượng Chúa gầy
Mưa lùa mưa rớt vội
Tưởng như người còn đây

 
Thuyên Huy
Geelong vào thu 2019

 

 

 

 

 

 

No comments: