Thursday, May 2, 2019

Là Khi Em Về - Hồng Thị Dã Quỳ (Nhật Nguyễn)


Là khi em về
 
 


Thơm. Đỉnh đầu ngày lời chim bỏ ngỏ
Buổi sáng mở ra .Khoé nắng biết cười
Trời gội nắng đầy cụm mây váng sữa
Khung gió đâu về mở cửa gọi mời


Nắng rưới hàng hiên nghìn bông cỏ ngọt
Dọn bước em về cây lá hỏi han
Lay động con đường sỏi chừng mở mắt
Sáng .Đợi chân người .Ngày bỗng thênh thang


Hình như mơ hồ guốc ai gõ nhẹ
Kéo anh thức choàng giấc ngủ mùa Đông
Mấy nhánh lan gầy bao muà khô quắt
Rướn vội tay quơ tìm vạt nắng hong


Hình như…Hình như là khi em đến
Ngày bỗng nhiên vui .Vườn cỏ lao xao
Nắng thắp chan hoà .Mở ra buổi sáng
Là khi em về,chìm tận đời nhau


Hồng Thị Dã Quỳ(Nhật Nguyễn)

 

No comments: