Thursday, May 2, 2019

Tranh Đấu Sinh Tồn - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa


Thơ Xướng Họa – Nhóm Vườn Thơ Mới

 
Chủ đề: Tranh đấu sinh tồn

 
 
 


Bài Xướng

 
GIƯƠNG CÀNG

 
Thử gẫm đời qua sự kiện này
Luận rằng sức sống ấy nhờ may
Mất công chặt chuối, buồng sai quả
Quyết diệt càng giương trái mít đầy
Chánh nghĩa gông cùm nào khóa được
Yêu thương bạo lực khó tình thay
Mít kia chuối nọ hồn dân tộc
Mọc rễ lâu đời bạn có hay

 
Chu Hà

 
Họa 1:

 
CỐT LÕI

 
Ngẫm đời thực vật cũng hay này,
Tưởng chết vươn mầm thế cũng may.
Thảo mộc bung cành đòi sự sống,
Cây kia cắt đọt  trái ra đầy.
Mới hay cốt lõi lưu truyền mạnh,
Bão táp phong ba chẳng đổi thay.
Nòi giống muôn đời luôn bất diệt
Đâm chồi từ gốc có ai hay 

 
HLOVA

 
Họa 2:

 
VƯỢT KHÓ

 
Tái sinh chuối gãy mọc thêm này
Cội mít nảy chồi gặp lúc may
Gốc đứng hiên ngang thêm trổ khỏe
Trái buông thọng thả cứ đơm đầy
Thân cây đốn ngã đau thương quá
Nhưa sống dâng trào mạnh mẽ thay
Rễ bám vững bền vươn khí phách
Sum suê hoa quả thiệt là hay

 
Minh Tâm

 
Họa 3:

 
MẦM SỐNG

 
Tạo hóa sinh chi cảnh tượng này
Chuối xanh chặt ngọn vẫn còn may
Giữa thân bỗn trỗ mầm non mới
Dưới gốc chợt nhô con cái đầy
Xiềng xích đừng hòng đem khóa chặt
Gông cùm không phải dễ làm thay
Trái cây thơm ngọt hồn sông núi
Bám trụ bền gan thế mới hay

 
Nguyễn Cang

 

Họa 4:

 
SỰ SỐNG

 
Viễn cảnh bày ra thãm trạng nầy
Lỡ làng phận mỏng sống cầu may
Bào mòn nghị lực duyên còn ứ
Vét cạn quyết tâm nhựa vẫn đầy
Trái ngọt cây lành hoa chẳng đổi
Hương tràn mật lắng nhụy  nào thay
Đâu vì nghiệt ngã đành mai một 
Nguyên bản lưu truyền thế mới hay. 

 
Nguyên Triêu Dương

 
Họa 5 :

 
ĐẤU TRANH CHÂN LÝ

 
Bảo tồn sự sống thế gian này
Đâu phải chỉ nhờ có vận may
Bụi cỏ mong manh còn khó diệt
Chòm cây chặt tỉa vẫn sinh đầy
Tự nhiên qui luật là như vậy
Giữ lấy giống nòi thật lạ thay!
Ý chí con người luôn bất khuất
Đấu tranh chân lý vạn điều hay   

 
Kim Tran

 

 

 

No comments: