Friday, May 10, 2019

Mẹ Tôi Chiếc Xuồng Ba Lá Nhỏ - Thuyên HuyMẹ Tôi Chiếc Xuồng Ba Lá Nhỏ

Nhớ mẹ, chiếc xuồng và bến đò nghèo Long Chữ - Tây Ninh
 

 

 


 
 
 
 
 
 
Chèo chiếc xuồng con ba lá nhỏ
Mẹ đưa con ra tận bến đò
Con lên tỉnh học mùa Sim nở
Bếp chiều mẹ từ đó buồn so

Những sáng lạnh đông thôi nhóm lửa

Nhớ con mẹ chỉ biết nhìn sông
Áo bạc vai màu bông súng úa
Xuồng con mẹ lủi thủi ngược giòng

Chiều tan trường học về nhà trọ

Nhớ mẹ nhớ khói bếp chiều buông
Nhà người tiếng ai cười đâu đó
Mở trang tập viết những chữ buồn

Rồi mẹ cũng già theo năm tháng

Đôi tay gầy guộc đếm tuổi đời
Chiếc xuồng cột lững bờ mương cạn
Đèn nghèo leo lét bóng chiều rơi

Một sáng mưa dầm thưa mái dột

Mẹ bỏ con đi bỏ mái chèo
Còn ai mà hẹn mai hẹn mốt
Nghẹn ngào xuồng ba lá khóc theo

Mùa này cũng mùa Sim tím nở

Đặt lên mộ mẹ những nụ đầu
Bên bếp hiên chiều con nhóm lửa
Mẹ về con kể chuyện ngày sau

 

Thuyên Huy

Một sáng mưa dầm ngang qua xóm quê Lake Boga 2017

No comments: