Friday, May 31, 2019

Hoài Hương - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa


THƠ XƯỚNG HỌA- NHÓM VƯỜN THƠ MỚI

Chủ đề: Hoài Hương
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài xướng:

HOÀI HƯƠNG

Một thoáng hoài hương gởi mấy câu,
Thời gian như nước chảy qua cầu,
Con thuyền cưỡi sóng chao nghiêng mái
Ngọn núi ôm mây bạc trắng đầu.
Lối cũ còn ươm màu phượng thắm?
Trường xưa có rộn tiếng ve sầu?
Bạn bè thuở ấy ai còn mất
Nghe xót xa lòng chuyện bể dâu.


Minh Tâm

 
Họa 1:

XA CÁCH MUÔN TRÙNG

 
Cố nhân ngàn dặm nhắn đôi câu,
Tha thiết hoài hương mãi nguyện cầu.
Sóng vỗ muôn trùng khơi nỗi nhớ, 
Mây trôi lơ lững đợi giang đầu.
Bạn bè chung lớp giờ đâu nhỉ?
Trường cũ chia tay biết có sầu? 
Tuổi trẻ ngày xưa đầy kỷ niệm,
Chia ly đời bể hoá nương dâu!

 
huongleoanh va 

 
Họa 2:

 
 
 


VỌNG CỐ HƯƠNG

Thấp thoáng thời gian tựa bóng câu
Tuổi thơ chân sáo bước sang cầu
Cuộc đời đua đẩy theo dòng nước
Lối sống bon chen bạc mái đầu
Trường cũ còn in màu bụi phấn
Đàn xưa lỗi nhịp mối tình sầu
Đêm nằm chợt nhớ về quê mẹ
Ngõ trúc hàng cau mấy khóm dâu.


Nguyễn Cang

Họa 3:

HOÀI HƯƠNG VẠN LÝ

Nắng xuân còn đọng mái thuyền câu
Tha thướt áo bay trắng nhịp cầu
Trang vỡ vẫn nguyên màu cánh phượng
Trường quê in đậm mối tình sầu
Soi trong tiềm thức khâu niềm nhớ
Tận cuối chân mây vọng tiếng sầu
Buốt dạ hoài hương xa vạn lý
Thương đời cha mẹ cảnh nương dâu.

Kim Trân

Họa 4:

HOÀI NIỆM
 
Trương buồm nhân nghĩa chở vài câu
Bể ngạn duyềnh loang tắc hữu cầu
Danh giá nào quên thời kỷ niệm
Hèn sang vẫn nhớ thuở ban đầ
Bến mê lắm trượt khơi dòng thãm
Tâm tịnh nhiều thanh lấp mạch sầu
Cõi tạm bòn chen thà ngoảnh mặt
Lâu dài biển lặng hóa cồn dâu.

 
Nguyên Triêu Dương

No comments: