Sunday, June 28, 2020

Chừng Như Buồn Bỏ Lại - Thuyên Huy


Chừng Như Buồn Bỏ Lại


 
 
 
 

Mình gặp lại một chiều mưa cuối hạ
Hiên nhà người hai đứa đứng bên nhau
Cũng mấy năm chốn cũ giờ chắc lạ
Trời buồn thiu quên rụng lá thu đầu

 
Làng tôi đó rừng cao su Trà Võ
Xóm nhà người sông nước đục Cẫm Giang
Đường đi về ngày xưa không dám ngỏ
Để thương thầm từ đó cứ riêng mang

 
Người bỏ đi một mình tôi ở lại
Lá rừng quen cũng mấy độ thay mùa
Gốc phượng già vẫn già như năm ngoái
Ngày qua ngày trông ngóng chuyến đò trưa

 
Buồn nối buồn ngậm ngùi bờ dốc cũ
Con ngựa đau nặng nhọc chiếc xe gầy
Cũng ngõ về tôi chờ người dưới phố
Chiều qua nhanh bối rối áo thưa bay

 
Phượng từng cánh tím bầm tơi tả rụng
Đường ngoài kia trời cũng đã thôi mưa
Người cúi đầu nón che vành lúng túng
Tôi nhìn theo sầu chẻ sợi đong đưa

Thuyên Huy

No comments: