Tuesday, June 16, 2020

Ngồi Nhìn Mưa Mà Nhớ - Thuyên Huy


Ngồi Nhìn Mưa Mà Nhớ
 
 
 
 
         
Ngồi nhìn mưa rớt ngoài hiên
Ngữa tay hứng giọt ưu phiền tìm quên
Bóng chiều chẻ vạt buồn tênh
Đọc bài thơ cũ thuở mình với ta
Cuối giòng là những chia xa
Tạ từ thôi khép lại tà áo xưa
Hỏi người mình mất thật chưa
Điểm trang chi nữa cho vừa lòng nhau
Hoài công tìm giọt mưa đầu
Thì thôi cũng trọn bể dâu kiếp người


Thuyên Huy
 
 


 

No comments: