Saturday, June 20, 2020

Ừ Về Thôi Về Đâu - Thuyên Huy


Ừ Về Thôi Về Đâu

 
 
 Về nghe gió hú đầu sông
Nửa vầng trăng cũ theo giòng tử sinh
Chấp tay làm dấu một  mình
Chờ thiên thu tiễn ẩn tình trăm năm
Dốc nghiêng lót lá mơ nằm
Đếm ngày tháng lỡ đời thăm thẳm sầu
Hồn phiêu lảng dưới huyệt sâu
Ừ về thôi biết về đâu kiếp này
Biệt ly một nửa sum vầy
Đếm ngày tháng lụng buồn lấy lất buồn
Nến hai hàng tắt cuối đường
Khăn tang trắng mịt mù sương bên mồ
Xót xa người cứ ngồi chờ
Chuyến đi về chỗ đôi bờ hư không

 
Thuyên Huy

No comments: