Saturday, June 6, 2020

Tình Xa Chôn Kín Thiên Thu - vkp Phượng tím


TÌNH  XA CHÔN KÍN THIÊN THU

 

( Xin dược cảm ý bài thơ Tình Bay Xa của Nguyễn Cang )

 


                                     

Lơ ngơ lẩn thẩn không hồn
Chợt nhìn tuổi hạc bồn chồn âu lo
Bàng hoàng sợ hãi đắn đo:
Có nên tìm lại con đò năm xưa?
* Cây đa trốc gốc mùa mưa
Khiến dây neo đứt...đò chưa quay về
Lòng mong dạ nhớ ủ ê
Nước nhà binh biến, não nề chiến tranh
Bến sông từ đó vắng tanh...
* Năm mươi năm gặp... tình thành trái ngang
Bảy năm chua xót bẽ bàng
Giấc mơ hội ngộ hoang đàng phù du
Tình xa chôn kín thiên thu!!!

 

Saigon Tháng 5/2020
vkp phượng tím

No comments: