Monday, September 28, 2020

Dậy Đi Con - Vũ Mạnh Cường

DẬY ĐI CON
 

Dậy đi con.. ra Huyện ngắm cổng chào..

Mới xây xong to cao đẹp lắm đấy

Không giống như cột điện bị gió đẩy

Bão nhẹ thôi đã bị gẫy làm đôi

 

Cổng trường con các bạn nghịch đổ rồi

Để vài bạn giờ thôi không học nữa

Dậy đi con.. sắp sửa được uống sữa

Cán bộ trên đã hứa chuẩn bị cho..

 

Dậy đi con...mẹ đi bán con bò..

Mua bao tải sách to... vào lớp một

Sách tham khảo Bộ bảo giờ rất tốt..

Chục quyển dày không học dốt nữa nghe..

 

Dậy đi con lớp học có mái che..

Thủng vài chỗ bàn ghế què.. nền nhão.

Xin ông trời đừng có làm mưa bão..

Đừng gió lùa làm ướt áo con tôi..

 

Dậy đi con trống trường đã điểm rồi

Tiền đánh trống hơn trăm thôi... quy định

Tết trung thu ngắm trăng xuông là chính

Bánh kẹo ư.. để Huyện Tỉnh sắp cho..

 

Dậy đi con.. đi ngắm cổng chào to..!!!

Con xin Mẹ... cho con no đủ bữa

Bớt cổng chào cho con xin hộp sữa

Bớt tượng đài cho con nửa... Bánh Trung thu..!

 

Vũ Mạnh Cường

 

Nguồn: Thấy share trên facebook

Người chuyển bài – GSN /NGBSPSG


No comments: