Thursday, September 24, 2020

Tàn Thu Vỗ Giấc Mộng Du - Thuyên Huy

 Tàn Thu Vỗ Giấc Mộng Du

 Nhớ Nguyễn T. C. –  QGSPSG sáu chín bảy mốt

 Nắng chiều đuổi sóng xa bờ

Ngữa tay buông khúc thương hờ tàn Thu

Người ngồi vỗ giấc mộng du

Áo tà quên khép tình thơ gọi mời

Xôn xao sóng ngở ai cười

Tương tư trói chặt kiếp đời lãng quên

Tàn Thu vàng lá buồn tênh

Con sông bỏ mặc sóng chênh vênh sầu

Gió lùa nhung nhớ ngang đầu

Đong đưa đếm nhịp chờ nhau cuối trời

Cuối trời cũng lá Thu rơi

Cuốn theo định mạng mù khơi thiên đường

 

Thuyên Huy

Mt Macedon - chưa hẳn là mùa thu 2020

No comments: