Thursday, September 10, 2020

Quê Cuối Hạ Phố Đầu Thu - Thuyên Huy


Quê Cuối Hạ Phố Đầu Thu
  
Tặng Thu Hồng

 
Ở đây trời đã vào cuối hạ
Nơi người chắc cũng sắp đầu thu
Quê tôi đường phượng trơ cành lá
Phố người lối cũ mờ sương mù

 
Người đi ngày phượng buồn thôi nở
Ngỏ quen thu ngập lá thay màu
Ngó theo tình câm chưa dám ngỏ
Đường về ôm trọn một nỗi đau

 
Từ đó quê tôi mưa dầm sớm
Phố người nắng lên muộn hơn xưa
Cũng mùa hạ tàn chờ thu chớm
Lá muôn chiều đổ khép cổng thưa

 
Tôi tập làm thơ thương với nhớ
Bài thơ dành gởi riêng cho người
Chuyện lá thu vàng phượng hạ đỏ
Người đọc một lần một lần thôi

 
 
 


Thuyên Huy
Melbourne – không phải hạ không phải thu 2019

 

No comments: