Wednesday, September 2, 2020

Vu Lan Nhớ Mẹ - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa


THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 64- VƯỜN THƠ MỚI

 


 
 

Chủ đề: Vu Lan nhớ mẹ

 
“Mẹ già như chuối chín cây,
Gió đưa trái rụng con rày mồ côi”.

(Ca dao)

 

Bài xướng:

 
NHỚ MẸ
Tháng bảy Vu Lan nhớ mẹ hiền
Một đời vất vả lắm truân chuyên
Oằn vai nặng gánh trên đường vắng
Dạ xót lòng đau vách lá nghiêng
Vấp ngã đường đời người đỡ dậy
Hanh thông vận mệnh mẹ vui liền
Quê người xứ lạ lòng con vẫn
Nhớ mẹ mưa buồn ngủ chẳng yên!

Nguyễn Cang

Họa 1:

          
ĐẠO HIẾU


Tích đức tu thân ăn ở hiền
Việc làm từ thiện nhớ thường chuyên
Công ơn dưỡng dục ghi tâm dạ
Nghĩa nặng sinh thành chớ để nghiêng
Lễ Phật đi chùa cầu phải đợi
Chưa xin Cha Mẹ ứng cho liền
Vu lan báo hiếu đừng xao lảng
Sớm tối chu toàn vạn sự yên. 

 
Chu Hà

 
Họa 2:

          
VU LAN THẮNG HỘI 

 
Mục Liên cứu mẹ tấm gương hiền 
Chữ hiếu làm con phải gắng chuyên 
Ơn nghĩa sinh thành chưa báo đáp 
Cù lao chín chữ chẳng chao nghiêng
Nhớ cha mẹ xót buồng tim nhỏ
Hiếu hạnh vi tiên khắc dạ liền
Trần thế giờ nầy con lạc lỏng 
Nguyện cầu cha mẹ mãi bình yên. 

 
Hương Lệ Oanh VA

 
Họa 3:

        
HIẾU THẢO.

 
Hạnh phúc sao con cái thảo hiền,
Học hành chăm chỉ lại cần chuyên.
Cha yêu dậy dỗ bao lao lực,
Mẹ quí nuông chiều đến ngả nghiêng.
Từ mẫu, Vu Lan đau dạ quá,
Phụ thân, ngày giỗ buốt tim liền.
Thâm tình hiếu tử đôi hàng lệ,
Xin hãy ngàn thu giấc ngủ yên.

 
Mỹ Ngọc.
Aug. 31/2020.

 
Họa 4:

            
NOI GƯƠNG MẸ

 
Hằng ngày nhớ Mẹ tấm gương hiền
Vất vả đói nghèo phận chính chuyên
Nắng táp mưa sa cam cực khổ
Lòng thành tâm sáng chẳng chinh nghiêng
Học nhân đức hạnh gieo duyên tốt
Đáp nghĩa cù lao tạo phước liền
Dâng hiến mẫu thân ngời hiếu đạo
Vu Lan chứng thảo dạ bình yên.

 
Kim Trân

 
Họa 5:

               
NHỚ MẸ

Nhớ mãi Mẹ tôi tính dịu hiền,
Con đông, vất vả gắng cần chuyên.
Áo cơm mấy thuở nhà luôn thiếu,
Hạnh đạo suốt đời dạ chẳng nghiêng.
Chân yếu, mong vui dăm tuổi hạc,
Sức già, sinh bệnh mấy năm liền.
Nay lìa cõi tục về tiên cảnh,
Cầu Mẹ an lành chốn tịnh yên.


Minh Tâm

 
Họa 6:

         
LỜI MẸ DẠY

 
Mẹ bảo noi gương bậc thánh hiền
Để mai con khỏi gánh truân chuyên
Tương lai khôn lớn con cần nhớ
Lối ngõ vào đời rất ngã nghiêng
Bằng hữu láng giềng con mãi khắc
Tôn sư trọng đạo phải tuân liền
Mai kia danh vọng con cần nhớ
Bần tiện chi giao mới được yên.

 
Vu Lan 2020
Trần-Lâm Phát


 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: