Monday, September 14, 2020

Đưa Người Qua Sông - Thuyên Huy


Đưa Người Qua Sông

 


“Đưa người ta không đưa qua sông” *
Nửa ngõ trúc thưa mấy cụm hồng
Nắng sau vườn cũ thưa vàng vỏ
Người có còn ta với người không

 
Bước chậm để hồn mơ tiếng xưa
Trong ta đâu đó gió giao mùa
Bướm hoa rã cánh đêm trừ tịch
Người thấy đời ta buồn hơn chưa

 
Khẽ hỏi lòng nhau trong mắt trong
Khúc tương tư lỡ phìm tơ chùng
Thiên thu còn chút dư tình muộn
Người bỏ đi đời ta trống không.

 
Thuyên Huy
Mùa hạ xứ xa 2016
*Thơ Thâm Tâm

 

No comments: