Sunday, December 27, 2020

Chiều Rơi Cuối Dốc Đồi Mơ - Thuyên Huy

 Chiều Rơi Cuối Dốc Mơ

Chiều rơi cuối dốc đồi mơ

Nửa xôn xao nhớ nửa thơ thẩn chờ

Phố xưa vẫn đó đôi bờ

Cũng mùa hạ cũ ngu ngơ giận người

Ngữa tay hứng vạt chiều rơi

Chắt chiu nhặt nắng của thời biết thương

Ngẫn ngơ cỏ úa sân trường

Bước đi bước ở hồn vương vấn tình

Tạ từ trời đất lặng thinh

Quằn vai nổi nhớ gập ghềnh đời nhau

Đồi mơ một dốc mơ sầu

Chiều rơi theo tiếng vó câu cuối đường

 

Thuyên Huy

No comments: