Thursday, December 10, 2020

Tàn Thu Khúc - Thuyên Huy

 Tàn Thu Khúc

 


Như con chim Sâu nhỏ

Em đứng nép cuối vườn

Bên trời mưa Thu đổ

Làm sao biết mà thương

 

Đồng hoang trơ gốc rạ

Bụi đỏ hắt hiu mờ

Ngõ về xơ xác lá

Tình vẫn còn ngu ngơ

 

Gói đời trong hiu quạnh

Hong chút lửa bên đường

Ấm lòng sông rẽ nhánh

Quanh mình sương khói sương

 

Xôn xao hờ cổng khép

Vàng mấy ngõ vườn xưa

Em đi trời Thu chết

Mình thật biết nhau chưa

 

Thuyên Huy

No comments: