Sunday, December 27, 2020

Chờ Mong (Xướng Họa) - Nguyễn Cang & vkp Công chúa nhỏ

 

CHỜ MONG

 

1 .

 

Khóc nữa đi em thỏa tấm lòng

Hướng về phương ấy mỏi mòn trông

Xa nhau từ độ tàn chinh chiến

Lặng lẽ quay về cảnh trống không!

 

2 .

 

Lâu quá tin anh cứ biệt xa

Tàn thu man mác ánh trăng tà

Trong tim khắc đậm hình ai đó

Chan chứa lệ nhòa nước mắt sa!

 

Nguyễn Cang (8/6/2020)

 

HỌA 1

 

1 – NGÓNG TRÔNG

 

Ai xui nước mắt ngược vào lòng

Để giấu tình đau -  chôn ngóng trông

Lữ thứ bao năm xa cách biệt

Thân côi đêm vắng – tủi buồn không?

 

2 – TIỄN ĐƯA

 

Con tàu bay tít tận trời xa

Quay bước trở về dưới nắng tà

Mắt lệ rưng rưng - tim thổn thức

Mây đen kéo đến – giọt mưa sa!

 

HỌA 2

 

1-ĐẠO ĐỜI

 

Trời lành lạnh khiến sắt se lòng

Dù ngoại Đạo vẫn luôn ngóng trông

Thiên Chúa Giáng Sinh ban lôc phúc

Đạo Đời ngăn cách chỉ còn không!

 

2-ĐÔNG ĐẾN

 

Ngày về quê cũ đâu còn xa

Đông đến nhịp chân dưới nắng tà

Hai dứa cùng nhau ôn kỷ niệm

Ngày xưa- thổn thức giọt châu sa!

                   

Saigon  Tháng 12/2020

vkp công chúa nhỏ

No comments: