Sunday, December 20, 2020

Hoa Sứ Nhà Ai - vkp Phượng tím

HOA SỨ NHÀ AI

 


 Hoa sứ nhà ai khoe sắc màu

Tím Hồng Đỏ Trắng... đẹp làm sao!

Ngọc Lan thơm phức mùi trà ướp

Sứ Thái gợi buồn - góa phụ đau!(*)

Sứ Tím nhớ thương hình bóng cũ

Sứ Hồng quyến rũ - ái ân cao

Sứ Vàng Sứ Đỏ tranh ngôi hậu

Nổi bật  tinh khôi - Sứ Trắng phau!

 

(*) Chậu Sứ Thái do Ông Xã đem từ Thái Lan về trước năm 1975

 

Saigon Tháng 11/2020 - vkp phượng tím

 

TỰ HỌA : PHƯỢNG VĨ CHÀO HÈ ĐÀ LẠT

 

Chào Hè Đà Lạt – Phượng năm màu

Tím Trắng Hồng Vàng Đỏ sáng sao

Thành phố buồn – ngát hoa Phượng Tím

Thắm tình Phượng Đỏ  – Phượng Vàng đau

Thi nhân Nhất Tuấn  ngày xưa viết

Trong Chuyện Chúng Mình(*) - tay vói cao

Cố hái Phượng Hồng cài mái tóc...

Hiếm hoi sắc Phượng Trắng tinh phau!

 

vkp phượng tím

(*) Tên  tập thơ của thi sĩ Nhất Tuấn 

No comments: