Friday, January 14, 2022

Chiều Tôi Tiễn Anh Đi - Nguyễn Đạm Luân

 Chiều Tôi Tiễn Anh Đi

 
Góc quán chiều nay tôi tiễn anh

Buồn nhiều cho lắm cũng thôi đành

Ngoài kia phố đã phai màu nắng

Nói làm sao hết chuyện chúng mình

 

Mai anh đi rồi tôi cũng đi

Tiếc thương cũng sẽ chẳng được gì

Anh mộng sông hồ đường trăm hướng

Chợ đời tôi bán thơ tình si

 

Này lá thu vàng ngỏ trúc xưa

Bên nhau ngồi chờ gió giao mùa

Kia ghế công viên chiều nắng muộn

Chuyện công hầu khanh tướng đươc thua

 

Cũng gác trọ chiều chờ mưa qua

Ôm đàn anh hát bài thương ca

Tôi ngồi làm bài thơ tình lỡ

Tôi anh đều cùng nhớ người xa

 

Còi thúc hối người đưa tiễn nhau

Phố giăng giăng mắc một trời sầu

Tàu đi sân ga buồn héo hắt

Anh vẫy tay lòng tôi buốt đau


Nguyễn Đạm Luân

No comments: